Us animen a fer activitat física a casa

El Departament d’Educació Física del nostre Institut us anima a fer activitat física a casa.