Prevenció de la violència masclista

L’Institut Gallecs és compromet amb la prevenció de la violència masclista en  un projecte  pilot acollït amb gran èxit i entusiasme pels i les alumnes de cures d’auxiliar d’infermeria i integració social, on es realitza un treball conjunt entre els departaments de Sanitat i Serveis a la Comunitat.

El projecte va ser proposat pel professor d’auxiliar de infermeria Eduard Ferrer on immediatament va rebre el coimplicació entusiasmada del departament de Serveis, amb el treball i la implicació de les professores Vanessa Quintanilla i Laura abat, sense les quals hagués estat impossible. Tan mateix, hem de fer una menció imprescindible a la professora i el professor Núria Jolis i Joel Leal de la departament de sanitat, els quals s’han implicat amb una total dedicació  al impuls de la iniciativa.

El projecte redefineix i actualitza els primers auxilis, vinculant el projecte amb aquesta matèria. L ‘enfoc sempre ha volgut ser pràctic i s’ha fonamentat de forma responsable en els protocols policials que es recomanen a les víctimes seguir, comptant amb el suport de la UAV- Mollet i amb la contextualització sociocultural aportada pels i les alumnes de integració social.

El professorat  compromès amb el les necessitats educatives i socials de la comunitat no ha oblidat la metodologia pedagògica, tot el contrari, el projecte s’ha desenvolupat des del foment de la innovació docent, la dinamització i les noves tecnologies.