Canvi climàtic: Allò del que tothom parla i pocs expliquen

Què és el canvi climàtic? De quins riscos reals estem parlant? Què ens hi juguem? Quines evidències hi ha? Qui hi treballa?

Aquestes són moltes de les preguntes que probablement tothom s’ha fet algun cop.

El que potser no sabem és que, com tota la informació, és al nostre abast.

L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) és l’organisme científic internacional creat per les Nacions Unides per a l’estudi i assessorament  en relació al canvi climàtic. Està integrat per 195 països, i organitzat en diverses comissions que estudien i documenten diferents vessants relacionades amb el canvi climàtic i les seves conseqüències. Periòdicament reporten les evolucions i conclusions en estudis actualitzats i documentats, que es publiquen a la pròpia pàgina del IPCC. Per exemple:

Què més ens indiquen alguns dels seus treballs? De manera molt resumida i visual, tenim la següent gràfica:

Aquests són 4 possibles escenaris en relació a l’acumulació de CO2 fins a final de segle. Les emissions és un dels temes principals de totes les cimeres celebrades fins ara, i ho torna a ser a la Cimera del Clima d’aquest 2019, a Madrid. L’escenari RCP2.6 era el previst pels Protocols de Kyoto (1992) en cas de compliment total i immediat. Això no va passar, i es va passar a treballar sobre l’escenari RCP4.5, la previsió en cas d’acompliment dels Acords de París (2015). Un cop més, la presa de mesures en molts casos és lenta, parcial, o inexistent. Fins i tot hi ha països que van firmar els acords que posteriorment se’n van desmarcar, com Estats Units.

Els nous escenaris alerten la comunitat científica, i exigeixen prendre mesures de gran abast i amb la màxima immediatesa  si no volem arribar a situacions que ja s’anuncien com el “no retorn”, és a dir, no reconduïbles.

Què hi podem fer?

Hi ha moltes maneres d’intervenir cada dia: reciclar, reutilitzar, i sobretot reduir: el decreixement és la base del que anomenem consum responsable: aliments i altres productes de proximitat, comprar allò que veritablement necessitem, allargar la vida de la roba i els objectes, reduir en la mesura del possible tot tipus d’embalums, consum energètic responsable a la llar…però, per damunt de tot, l’acció més responsable és la d’informar-se i ser una persona conscient i formada en allò que veritablement ens afecta; pel nostre bé, pel bé comú, i el de les generacions futures.

Teachers for future