Mobilitat internacional

Portem des de l’any 2005 fent intercanvi bidireccional amb el nostre soci de Ravensburg (Alemanya).

Estada de pràctiques a empreses (FCT) a l’estranger.

A través del programa ERASMUS+ i pel consorci de la Generalitat.

El PEC expressa la voluntat de participació en Projectes d’innovació educativa i la potenciació de les experiències d’intercanvi del nostre alumnat amb altres centres, sobretot a l’estranger.

El càrrec de coordinador de mobilitat esta reconegut en la PGA.

Equip de treball

Coordinadora de mobilitat – Montse Grau

Suport de l’Equip Directiu.

Equip de selecció alumnat: tutor/a de cada alumne (portaveu de l’equip docent), Cap d’Estudis d’FP i coordinadora d’intercanvi.

El soci

Institut für Soziale Berufe (Ravensburg)

Envien alumnes de l’especialitat d’Educació Infantil.

S’anomena la classe europea (Europaklass), perquè tots els alumnes fan les pràctiques fora (alguns a Mollet).

Centres de treball

Majoritàriament son escoles bressol i també algunes empreses com botigues comercials i caixes d’estalvi.

Resum experiència internacional

2005/2006 – Estada de 3 setmanes a través d’un programa d’ajuda de la Generalitat.

2006/2007 – Estada de 3 setmanes a través del programa Leonardo.

2007/2008 – Estada de mes i mig. A través del programa ERASMUS.

2008/2009 – 6 alumnes d’Educació Infantil i 2 de Comerç i Màrqueting van a realitzar la FCT a Alemanya.

2009/2010 – 4 alumnes d’Educació Infantil, 1 d’Administració i Finances i 1 de Comerç i Màrqueting van a realitzar la FCT a Alemanya. Provem amb un nou soci de Munich.

2011/2012 – 4 alumnes d’Educació Infantil.

2012/2013 – 4 alumnes d’Educació Infantil.

2015/2016 – 2 alumnes d’Educació Infantil.

2016/2017 – 4 alumnes d’Educació Infantil i 2 d’Administració i Finances

2017/2018 – 6 alumnes d’Educació Infantil

2018/2019 – 5 Alumnes d’Educació Infantil.