MediGallecs

És una via alternativa per a resoldre els nostres conflictes i ens permetrà, amb l’ajut dels mediadors i mediadores, solucionar-los parlant les nostres diferències.
És un Servei totalment voluntari i confidencial i té com a objectiu que arribem a acords que ens permetin conviure satisfactòriament.

Tríptic MediGallecs