Licitacions

LICITACIÓ Servei de Neteja

Us informem que està publicat l’anunci de licitació del Servei de Neteja de l’Institut Gallecs; ho podeu consultar al següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=82243921&lawType=

Descripció de l’esmena:

Us informem que on diu “Contracte de servei de l’Institut Els Gallecs”, ha de dir “Contracte de servei de l’Institut Gallecs”. La resta d’informació i documentació és correcta.

Les empreses tenen fins el dia 9 de juny a les 14 hores per presentar les seves ofertes.