Sant Jordi al Gallecs

Iniciatives per commemorar Sant Jordi. Des de la literatura, l’art i la ciència.

 

Certamen literari:

Concurs de fotografia científica:

BASES DEL IX CONCURS DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA
LA NATURALESA EN TEMPS DE PANDÈMIA

1. S’han de realitzar fotografies del nostre entorn on es visualitzi com la naturalesa ha envaït els entorns urbanitzats durant el temps de pandèmia.
2. Les fotografies s’enviaran a l’adreça de correu ciencies@insgallecs.cat en format .jpg o compatible.
3. Ha de constar un títol per cada fotografia, i una petita explicació, fent constar l’autoria, curs i grup.
4. El nombre màxim de fotografies per participant és de 2.
5. El participant es responsabilitza i es compromet que la fotografia és original i realitzada per ell/ella. Les fotografies seran cedides a l’institut per a lliure disposició no lucrativa i sempre constant el nom de l’autor.
6. El concurs consta de les següents categories: primer cicle de l’ESO, segon cicle de l’ESO, Postobligatòria i Professorat,
7. Es premiaran les dues millors fotografies de cada categoria així com les mencions.
8. La data màxima d’entrega és el 14 d’abril de 2021.