RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS FINALS

Seguint les indicacions dels “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” per al curs 2019-2020, l’alumne/a que vulgui presentar una reclamació d’alguna qualificació ho podrà fer: