INFORMACIÓ IMPORTANT PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

A continuació, trobareu informació sobre les proves d’accés a cicles formatius:

En un correu a cadascuna de les persones aspirants se’ls enviarà també aquesta informació.