CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ DE DIRECTOR/A

Degut al tancament dels centres en data 13 de març, no es va poder  completar el període de reclamacions a la puntuació provisional de la fase 2 del concurs de mèrits per a la selecció de director/a en aquest centre. Per aquest motiu, s’obre un nou període de 5 dies.

L’acta provisional de la fase 2 i les instruccions per presentar una reclamació ho trobareu a l’espai web dels serveis territorials al Maresme – Vallès Oriental.

Concurs de mèrits de selecció de direccions