Comunicat del Consell Escolar de l’Institut Gallecs

Davant la situació politicosocial que estem vivint volem manifestar que:

La defensa d’una escola pública per a tothom és un objectiu prioritari de la nostra comunitat educativa. Eduquem els joves perquè esdevinguin persones actives i crítiques amb la societat. Ens esforcem perquè els i les nostres alumnes coneguin el que passa a prop seu i interpretin el món que els envolta, amb l’objectiu que no en siguin indiferents. L’Institut Gallecs fonamenta el seu projecte educatiu en la tolerància de totes les sensibilitats i en el respecte a la pluralitat. És per això que al nostre centre creiem fermament en la mediació com a eina per a resoldre els conflictes i per a millorar la convivència.

Formem persones protagonistes del segle XXI, educades en la participació i l’entesa, educades en el respecte mutu, en la llibertat d’expressió, i sobretot, en el foment dels valors democràtics.

 

Mollet del Vallès, 15 d’octubre de 2019