Instal·lacions

instalc2b7lacions-foto

El centre disposa dels següents espais i instal·lacions:

 • Aules de grup
 • Aules de desdoblament
 • Biblioteca (antiga ermita del Roser)
 • 2 Aules d’Informàtica
 • Taller de Matemàtiques
 • 3 Laboratoris de Ciències Experimentals
 • Aula de Dibuix
 • Sala polivalent: gimnàs – teatre
 • Aula d’Idiomes
 • Aula de Música
 • Aula de Tecnologia
 • Aula Taller
 • Aula de Ceràmica
 • Patis exteriors i interiors

Vegem algunes imatges