Consell escolar

Membres representants del Consell Escolar:
 • Director: Humbert Ferré Cervera
 • Cap d’estudis: Mercè Argilaga López
 • Secretari (amb veu i sense vot): Miquel López Forner
 • Representant PAS: Teresa Papió
 • Representant AMPA: Gemma Cruz
 • Representant Ajuntament: Sílvia Parès
 • Representants sector professorat:
  • Gemma Alegria
  • Carolina Cabrera
  • Beatriz Comella
  • Joan R. Corts
  • Montserrat Estrem
  • Albert González
  • Guadalupe Martí Cunillera
  • José M. Ruiz
 • Representants sector alumnat:
  • Mireia Morelló
  • Montserrat Moncusí
 • Representants sector pares i mares d’alumnes:
  • Àngels Bosque
  • Gerard Domínguez