Reutilització de llibres

 El centre ofereix a les famílies, la possibilitat de formar part d’aquest programa beneficiant-se del material següent:

  • Llibre de text de Matemàtiques
  • Llibre de text de Ciències Socials
  • Llibre de text d’Experimentals II
  • Llibre de text de Català
  • Llibres de lectura.
  • Diccionaris i atles (d’ús exclusiu a les aules)

Per formar part d’aquest programa, les famílies han d’abonar una certa quantitat al compte corrent de l’AMPA. Per tant, durant aquest curs els alumnes podran gaudir en servei préstec del material citat anteriorment. Quan finalitzi el curs, el material es retorna al centre per poder ser utilitzat un altre cop el proper curs.