Assistència CCFF

Feu clic a l’enllaç corresponent per veure l’assistència del grup.

  Educació infantil 1r curs.

  Educació infantil 2n curs.

   Atenció a les persones en situació de dependència 1r curs.

  Atenció a les persones en situació de dependència 2n curs.

  Sistemes microinformàtics i xarxes 1r curs.

  Sistemes microinformàtics i xarxes  2n curs.

   Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 1r curs.

  Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 2n curs.