— B1 S4 Intel·ligències múltiples

Les intel.ligències múltiples

Sessió 4La intel.ligència és una aptitud mental que implica adaptació i comprensió del nostre entorn, capacitat de raonar i resoldre problemes, de pensar abstractament i captar idees complexes, i aprendre ràpidament de l’experiència.

La Teoria de les intel.ligències múltiples, explica que no tenim una intel∙ligència sinó, com a mínim, vuit. Aquesta és la teoria principal de Howard Gardner, el psicòleg i professor de la Universitat de Harvard que va revolucionar el model educatiu en trencar amb la idea que la intel∙ligència és una habilitat com una altra que cadascú té en més o menys quantitat i que es pot mesurar amb un test.

Segons defensa Gardner, cada persona té vuit habilitats cognoscitives diferents i interrelacionades sense que n’hi hagi cap de superior a les altres. Són les següents: lingüística, logicomatemàtica, cineticocorporal (o física), musical, naturalista (o científica), interpersonal (capacitat d’empatitzar amb els altres), intrapersonal (capacitat de comprendre’s a un mateix), i espacial.

Així doncs, et proposem que facis el test que trobaràs al link per tal de saber, segons aquesta teoria, quines són les teves habilitats i capacitats més destacades.

http://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias­multiples/test­inteligencias­multiples.htm

Per ampliar informació:

Documental del programa “Redes” on Eduard Punset entrevista a Howard Gardner:

http://www.rtve.es/television/20111209/inteligencias­multiples­educacion-
personalizada/480968.shtml