Acredita’t

Aquest curs acadèmic 2019-2020 es porta a terme en diversos Instituts que depenen del Departament
d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 722
persones.
Pel que fa a l’Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web es convoquen 110 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.
S’adreça a professionals que actuïn sobre sistemes microinformàtics, sobre el maquinari i el programari,
assegurant la qualitat del funcionament i utilització, recolzant l’usuari en el maneig. Professionals que creïn pàgines web que integrin diferents elements, amb llenguatges i editors apropiats i fer-ne la publicació al servidor corresponent.

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat