INSTAL·LACIÓ DE POLIEDRES A LES RAMPES DE L’INSTITUT

Durant el 1r trimestre del curs, els alumnes de 3 ESO vam treballar el temari de dibuix tècnic dins l’assignatura de visual i plàstica.

Vam aprendre a utilitzar el compàs, l’escaire i el cartabó per a fer composicions i entendre elements geomètrics com la recta, el punt o el pla i aplicar-ho a la construcció de formes poligonals planes.

Finalment tots aquests coneixements van ser usats per a aixecar-nos del pla i construir amb paper i canyes algunes de les formes platòniques més conegudes com ara l’hexaedre, el dodecaedre, l’icosaedre…

Totes aquestes figures han estat penjades dins l’espai de l’institut creant una instal·lació transitòria formada per plans, formes i colors diversos. És l’espai polièdric!