AJUDA EN LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJUTS ESCOLARS

L’Ajuntament de Palafrugell informa:

Per tal de poder fer el tràmit d’ajuts per activitats extraescolars per al cus 2021-2022, els dies 28 i 30 de setembre i 1 d’octubre, s’habilitarà la sala del Punt Òmnia a Can Genís, entre  les 9 i les 13 h.
Aquesta sala compta amb ordinadors i es farà el tràmit amb el suport de dues persones que donaran l’assistència necessària per poder-lo realitzar.
No caldrà cita prèvia i s’anirà accedint a la sala per ordre d’arribada.
Recordeu portar (a banda de la documentació identificativa), la documentació necessària per a la tramitació:
  • Justificants d’ingressos econòmics de l’any 2020 (declaració de la renda, certificat d’empresa / Seguretat Social o moviments del compte bancari).
  • Justificants dels saldos bancaris de tots els comptes de la unitat familiar en data 31 de desembre de 2020.
  • Sentència de separació/divorci o pacte de mutu acord (si escau).
Si la persona ja ha presentat una sol·licitud per a la recent convocatòria d’ajuts COVID-19 per habitatge, llibres i material escolar, necessitats bàsiques i activitats d’estiu, pot indicar que es tingui en compte la documentació ja presentada, i per tant, no caldrà que la torni a adjuntar.