Visita filològica al Museu d’Història de Catalunya

“Per què parlem com parlem” és el lema i el motiu de la visita de les classes de 2n de batxillerat al Museu d’Història de Catalunya.

Orígens, la romanització, àrab i germànic, el naixement de la literatura, els Borja, etimologies de mots com esquirol, el pes de Macià, l’efecte del franquisme… són referents que s’expliquen, de manera lúdica i interactiva.