Primera edició del Festival de Micrometratges Ins Francesc Macià

Els alumnes de 1r ESO d’Educació Visual i Plàstica dins del bloc de comunicació audiovisual han realitzat micrometratges (pel·lícules de molt curta durada) fent servir la tècnica del cut-out animation, una forma de stop-motion a partir de figures retallades.

Han treballat en grups seguint tot el procés creatiu. En primer lloc van analitzar a partir de diferents còmics els recursos narratius visuals: enquadraments, angulacions, moviments de càmera… Desprès se’ls va proposar un tema general: l’amistat. Cada grup va desenvolupar un guió breu i el va representar en forma de story-board, el còmic que serveix de base per a la realització d’una pel·lícula. A continuació van construir els escenaris i els personatges i van realitzar la fotografia fotograma a fotograma fent ús (bon ús!) dels telèfons mòbils. Finalment van editar la imatge i la música amb el programa Windows Movie Maker.

Els resultats són històries d’amistat, amor, desamor, gelosia, valentia, enveja, solidaritat, comèdia, tragèdia… ben diferents però totes interessants.

Us donem la benvinguda a la primera edició del Festival de Micrometratges INS Francesc Macià i us convidem a votar pel vostre preferit per atorgar el Premi del Públic.

Moltes gràcies!

Mónica Anaut