Preinscripció d’ESO: del 13 al 22 de maig

Benvolgudes famílies;

Com a conseqüència de l’actual situació amb el COVID-19, el Departament d’Educació ha decidit que la preinscripció d’ESO per al proper curs es faci principalment de forma telemàtica.

El període de preinscripció serà del 13 al 22 de maig d’enguany.

Us explicarem en 4 passes com ho heu de fer:

1.Heu d’emplenar i enviar la sol·licitud telemàtica que trobareu al següent enllaç: sol·licitud de preinscripció

Per donar d’alta la preinscripció, potser us demanarà el número RALC o IDALU de l’alumne/a; aquest número el podreu trobar a qualsevol butlletí de qualificacions de l’alumne/a si és d’un centre públic. Si no el coneixeu, el podeu consultar a Consulta de l’identificador de l’alumneo demanar al centre actual del vostre fill/a.

Empleneu totes les opcions de forma correcta sobretot feu constar clarament el vostre telèfon i adreça de correu electrònic, per tal de facilitar-nos la comunicació amb vosaltres, en cas que fos necessari.

Feu constar totes aquelles circumstàncies que voleu al·legar en la puntuació (família nombrosa, l’existència de germans que estudiaran el curs vinent també al centre, etc.) També cal marca si es vol fer religió o la matèria de cultura i valors.

2. Una vegada enviada aquesta sol·licitud, us sortirà un resguard, amb un número de sol·licitud, que haureu de guardar al vostre ordinador, tauleta o telèfon mòbil.

3. Per tal que es consideri presentada haureu de fer arribar aquesta sol·licitud amb la documentació necessària (escanejada, o fotografiada) al correu electrònic del centre a8016793@xtec.cat indicant a l’assumpte preinscripció ESO

4. Des del centre us contestarem aquest email conforme l’hem rebuda de forma correcta.

Documentació que cal presentar:

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Trobareu més informació sobre aquest procediment i sobre la preinscripció a la pàgina web del Departament d’Educació específica de la preinscripció de l’ESO.

Per qualsevol consulta o aclariment, podeu adreçar-vos per email al centre (a8016793@xtec.cat), indicant a l’assumpte preinscripció ESO.

Us agraïm la vostra col·laboració i el vostre esforç per tal de ajudar-nos a dur a terme aquesta tasca de la forma més eficient i segura per tothom.

Aquelles famílies que EXCEPCIONALMENT no puguin fer aquests tràmit de forma telemàtica, el Departament d’Educació ha establert un període de presentació presencial de la documentació mitjançant un sistema de cita prèvia del 19 al 22 de maig al matí.

PRESENTACIÓ PRESENCIAL DE LA PREINSCRIPCIÓ (EXCEPCIONAL) Com heu de procedir:

1. Podeu sol·licitar cita prèvia per internet.

2. Heu d’emplenar la sol·licitud en paper que podeu descarregar al següent enllaç: Sol·licitud de preinscripció presencial ESO

3. Haureu d’acudir al centre el dia i a l’hora en què tingueu cita prèvia, i portar la documentació requerida (sol·licitud, documentació identificativa i justificativa dels criteris al·legats a la sol·licitud), i complint totes les recomanacions establertes pel pla PROCICAT vigent, i que us detallem a continuació:

RECOMANACIONS:

· Venir una única persona

· Portar mascareta i guants

· Portar bolígraf propi per si s’ha d’acabar d’emplenar algun apartat de la sol·licitud.

Documentació que cal presentar:

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Trobareu més informació sobre aquest procediment i sobre la preinscripció a la pàgina web del Departament d’Educació específica de la preinscripció de l’ESO.