Instal·lacions

 

L’institut compta amb les següents instal·lacions:

  • Tres laboratoris: laboratori de física, laboratori de química i laboratori de biologia
  • Una aula polivalent: música i art
  • Una aula de noves tecnologies
  • Una aula de tecnologia
  • Una aula de dibuix
  • Un gimnàs
  • Un vestuari
  • Dues pistes
  • Una biblioteca

Les aules ordinàries estan equipades totes elles amb projector, pissarra PDI i connexió WIFI