Documentació i Administració Sanitàries II

DAS II 2018/19

Grup: DOCUMENTACIÓ 2a
Grup: DOCUMENTACIÓ 2b

AssignaturProfessor/aAula

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00
9:00
M10F2
David Cruz
INFO4
M13F1
Anna Gálvez
INFO4
M13F1
Anna Gálvez
INFO4
&nbsp M10F1
Nuria Jolis
INFO4
9:00
10:00
M7F1
Fidel Rubio
INFO4
M7F2
Anna Gálvez
INFO1
M9F2
Ruben Azpiazu
INFO4
M7F1
Fidel Rubio
INFO1
M9F1
Ruben Azpiazu
INFO4
M7F1
Fidel Rubio
INFO1
M7F1
Fidel Rubio
INFO4
M9F2
Ruben Azpiazu
INFO4
M7F3
Fidel Rubio
INFO1
10:00
11:00
Competència tra
Fidel Rubio
7
M8F2
Anna Gálvez
INFO4
M9F1
Ruben Azpiazu
INFO4
M7F1
Fidel Rubio
INFO1
M7F1
Fidel Rubio
INFO4
M7F3
Fidel Rubio
INFO4
M9F2
Ruben Azpiazu
INFO3
11:00
11:30
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
11:30
12:30
M12F1
Anabel Sampietr
INFO3
M7F2
Anna Gálvez
INFO4
M9F2
Ruben Azpiazu
INFO1
M12F1
Anabel Sampietr
INFO1
GUA
M13F1
Anna Gálvez
7
M8F1
Ruben Azpiazu
7
12:30
13:30
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
13:30
14:30
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp