Proves d’accés als cicles formatius. Convocatòria 2020.

 • El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).
 • El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).
 • Preinscripció telemàtica 13 al 21 de maig
 • Presentació de documentació: S’enviarà escanejada, fotografiada, mitjançant correu electrònic, indicant en el cos del correu quina documentació s’adjunta, a l’adreça del centre iesflosicalcat@xtec.cat indicant en assumpte
  • DOC-PA-GM- Cognoms aspirant per a Grau Mig
  • DOC-PA-GS- Cognoms aspirant per a Grau Superior.
Excepcionalment es podrà presentar documentació físicament amb cita prèvia. Cal sol·licitar-la per correu electrònic o telefònicament al T. 933542961 (veure requisits a peu de pàgina ) .
 • Publicacions de llistats i resultats: telemàticament a la pàgina web del Departament d’Ensenyament. 
 • Reclamacions: es presentaran per correu electrònic a la bústia  iesflosicalcat@xtec.cat especificant quina qualificació es vol revisar i indicant en Assumpte: 
  • RECLAM-PA-GM- Cognoms aspirant per a Grau Mig
  • RECLAM-PA-GS- Cognoms aspirant per a Grau Superior.
 • Certificats de superació:S’enviaran per correu ordinari.

Calendaris i informació

 • Proves de Grau Superior

Informació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

Prova

Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria d’incidències Grau Superior

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 1 de juliol de 2020

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020

Prova: 6 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòriaTotes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

 

Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria d’incidències Grau Mitjà

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
 • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
 • Prova: 2 de juliol de  Properament es publicarà l’hora de convocatòria


En referència a l’atenció presencial, donada la situació actual pel Covid-19 s’hauran de seguir les següents indicacions: 
 • Formalitzar les gestions individualment (millor sense acompanyants).
 • Cal venir amb  mascareta, guants i portar bolígraf.
 • No acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions
 • Caldrà respectar en tot moment les distàncies de seguretat i seguir les indicacions del centre.