Preinscripció 2020-2021 CFGS

PREINSCRIPCIÓ 2020-21 CICLES FORMATIUS de GRAU SUPERIOR

Podreu trobar tota la informació del procediment i l’accés a la sol·licitud de preinscripció a les adreces següents:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1

Podeu adreçar també consultes telefòniques al telèfon del centre: T. 933542961 (en horari de 9:30 a 13:15h).

Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny del 2020 de forma telemàtica. En cap cas s’acceptaran preinscripcions fora de termini.

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre iesflosicalcat@xtec.cat i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà enviar també el llibre de família. Cal indicar en Assumpte: Preinscripció CFGS-Nom de l’alumne.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya.

A la sol·licitud de preinscripció cal especificar el codi dels cicles als quals es vol accedir. Consulta de Codis: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/codis/

 

Sol·licituds:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1

– Documentació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/

-Criteris de prioritat:

Via de Batxillerat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/

Via d’accés del títol de tècnic de formació professional:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-tecnic-fp/

– Oferta inicial: consultar a http://mapaescolar.gencat.cat/ a partir del 5 de juny.

(poseu Flos al camp Nom de l’aplicatiu i feu clic a Cercar)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/consulta-centre/

 

Requisits: Per poder cursar cicles de grau superior de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020.

– Consulta de resultats: a la pàgina web del centre i a l’adreça del Departament

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/consulta-resultats/

Barem provisional: 13 de juliol de 2020.

Reclamacions a la puntuació provisional: del 14 al 16 de juliol de 2020.

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica del centre: iesflosicalcat@xtec.cat i en el termini establert. Cal indicar en Assumpte: Reclamació Barem CFGS-Nom de l’alumne.

– Llista ordenada definitiva: 23 de juliol del 2020.

– Llista d’admesos: 30 de juliol del 2020.

Matrícula ordinària: de l’1 al 7 de setembre. Llista d’espera del 8 al 18 de setembre.

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.