> PREGUNTES FREQÜENTS

 

Durada: 2 cursos acadèmics

Horari:

  • 1r – dilluns, dimarts i dijous de 8 a 14.30 h / dimecres i divendres fins a les 13.30 h
  • 2n – de dilluns a divendres de 8 a 12.30 h al centre i pràctiques a l’empresa a la tarda

Continguts:

Primer curs
Gestió de pacients
Terminologia clínica i patologia
Extracció de diagnòstics i procediments
Arxius i documentació sanitaris
Sistemes d’informació i classificació sanitaris
Ofimàtica i procés de la informació
Formació i orientació laboral (FOL)

Segon curs
Codificació sanitària
Atenció psicosocial al pacient/usuari
Validació i explotació de dades
Gestió administrativa sanitària
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic

A final de curs es realitza un projecte en grup que incorpori un procés de millora per a un centre sanitari.

Empresa:

  • Elevat índex d’inserció laboral
  • Borsa de treball per a ex-alumnes
  • Pràctiques a:

 

PREGUNTES FREQÜENTS