CALENDARI FORMACIÓ PROFESSIONAL

INICI DE CURS 2019/20

 

PRIMER CURS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJň

INICI DE CLASSES CFGM 12 de setembre

Gestió Administrativa

Preimpressió Digital

Manteniment Electromecąnic

08:30h.
Sala d’Actes

Electromecąnica de vehicles automėbils (Grup Matí i Tarda)

Mecanització

09:00h.
Sala d’Actes

Sistemes Microinformątics i Xarxes

(Grup Matí i Tarda)

09:30h.
Sala d’Actes

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

INICI DE CLASSES CFGS 18 de setembre

Prevenció de Riscos Professionals

Mecatrėnica Industrial (Grup Matí i Tarda)

Programació per la producció

11:30h.
Sala d’Actes

Disseny i edició de publicacions impreses i multimŹdia

Administració i Finances

AssistŹncia a la Direcció

12:00h.
Sala d’Actes

Administració de Sistemes Informątics en Xarxa

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Desenvolupament d’Aplicacions Web

12:45h.
Sala d’Actes

 

 

 


CALENDARI FORMACIÓ PROFESSIONAL

INICI DE CURS 2019/20

 

SEGON CURS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJň

INICI DE CLASSES CFGM 12 de setembre

Gestió Administrativa

Sistemes Microinformątics i Xarxes

Manteniment Electromecąnic

16:00h.
Aules de l’especialitat

 

Electromecąnica de vehicles automėbils

Mecanització

Preimpressió Digital

16:00h.

Aules de l’especialitat

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

INICI DE CLASSES 18 de setembre

Prevenció de Riscos Professionals

Mecatrėnica Industrial

Programació per la producció

Disseny i edició de publicacions impreses i multimŹdia

16:00h.

Aules de l’especialitat

Administració i Finances

AssistŹncia a la Direcció

16:00h.
Aules de l’especialitat

 

Administració de Sistemes Informątics en Xarxa

 

16:00h.
Aules de l’especialitat

 

INICI DE CLASSES 12 de setembre

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Desenvolupament d’Aplicacions Web

16:00h.
Aules de l’especialitat