ABCDEFG
1
2
Calendari Formació Professional
Inici de curs 2019/20
3
4
INICI DE CLASSES CFGM 12 de setembre
5
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (Primer curs)
6
Gestió Administrativa08:30h. a la sala d’actes
7
Preimpressió Digital08:30h. a la sala d’actes
8
Manteniment Electromecànic08:30h. a la sala d’actes
9
Electromecànica de vehicles automòbils (Grup Matí i Tarda)09:30h. a la sala d’actes
10
Mecanització09:30h. a la sala d’actes
11
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (Grup Matí i Tarda)09:30h. a la sala d’actes
12
13
INICI DE CLASSES CFGM 12 de setembre
14
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (Segon curs)
15
Gestió Administrativa16:00h. a les aules de l’especialitat
16
Sistemes Microinformàtics i Xarxes16:00h. a les aules de l’especialitat
17
Manteniment Electromecànic16:00h. a les aules de l’especialitat
18
Electromecànica de vehicles automòbils16:00h. a les aules de l’especialitat
19
Mecanització16:00h. a les aules de l’especialitat
20
Preimpressió Digital16:00h. a les aules de l’especialitat
21
22
INICI DE CLASSES CFGS 18 de setembre
23
CICLES FORMATIUS DE SUPERIOR (Primer curs)
24
Prevenció de Riscos Professionals11:30h. a la sala d’actes
25
Mecatrònica Industrial (Grup Matí i Tarda)11:30h. a la sala d’actes
26
Programació per la producció11:30h. a la sala d’actes
27
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia12:00h. a la sala d’actes
28
Administració i Finances12:00h. a la sala d’actes
29
Assistència a la Direcció12:00h. a la sala d’actes
30
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa12:45h. a la sala d’actes
31
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma12:45h. a la sala d’actes
32
Desenvolupament d’Aplicacions Web12:45h. a la sala d’actes
33
34
INICI DE CLASSES CFGS 12 de setembre
35
CICLES FORMATIUS DE SUPERIOR (Segon curs)
36
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma16:00h. a les aules de l’especialitat
37
Desenvolupament d’Aplicacions Web16:00h. a les aules de l’especialitat
38
39
INICI DE CLASSES CFGS 18 de setembre
40
CICLES FORMATIUS DE SUPERIOR (Segon curs)
41
Prevenció de Riscos Professionals16:00h. a les aules de l’especialitat
42
Mecatrònica Industrial16:00h. a les aules de l’especialitat
43
Programació per la producció16:00h. a les aules de l’especialitat
44
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia16:00h. a les aules de l’especialitat
45
Administració i Finances16:00h. a les aules de l’especialitat
46
Assistència a la Direcció16:00h. a les aules de l’especialitat
47
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa16:00h. a les aules de l’especialitat