CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS DE SETEMBRE DE 1r DE BATXILLERAT

CURS 2018-2019

 

L’assistència als exàmens de setembre és obligatòria per tots aquells alumnes que tinguin alguna matèria suspesa.

 

 

AULES

105, 106, 107

 

DILLUNS

2 SETEMBRE

 

DIMARTS

3 SETEMBRE

 

08:00 – 9:30

 

CIÈNCIES MÓN CONTEMPORÀNI

DIBUIX T / BIO/ Hª MÓN CONTEMPORÀNI

 

9:30-11:00

CATALÀ

 

FIS / CTMA / FRANCÉS / ECONOMIA EMPRESA 1

 

 

11:00-12:30

 

FILOSOFIA

ANGLÈS

 

12:30-14:00

 

CASTELLÀ

QUI / TEC / LLA / MAT CS

 

14:00-15:30

 

EDUCACIÓ FÍSICA

ECO / MAT / LIT UNI

 

 

Notes:   

- Les proves estaran consensuades, organitzades, vigilades i avaluades per professorat  del Departament.

- Els responsables de les proves seran els Caps de Departament. Les proves i la seva correcció seran realitzades pels professors/es de cada matèria.  

- El 4 de setembre de 2019 a les 12:00h, lliurament de notes extraordinàries i reclamacions.

 

 

 

 

Cornellà, 27 de Juliol de 2019

 

 

 

Signat: Cati Valera

Cap d’estudis d’ESO-Batxillerat