Generalitat de CatalunyaGENCAT

Departament d’Educació

Institut Esteve Terradas i Illa    

Coordinació FP

CALENDARI CURS 2020-2021

Setembre

Octubre

Novembre

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

28

29

30

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

Desembre

Gener

Febrer

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

Març

Abril

Maig

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

29

30

31

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31

Juny

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

Exàmens juny

1

2

3

4

5

6

Festius

7

8

9

10

11

12

13

Vacances

14

15

16

17

18

19

20

Lectiu

21

22

23

24

25

26

27

No lectiu

28

29

30

Reunions Avaluació

Lliurament de notes

Reclamacions notes

CALENDARI AVALUACIÓ INICIAL

HORARI

DIMECRES 21 Octubre

DIMECRES 28 Octubre

13:30h.

 a

14:30h

MA-S1-AD-S1

SI-S1

AD-M1 / AD-M3

MA-M1- AG-M1

PFI Jardineria - Manteniment

15:00h.

a

16:00h.

AG-S1

MA-S3

AD-M2

AD-M4

ME-S1

TI-M2 /TI-M4

AU-M2 / AU-M4 AM-S2

AM-S1

DA-S2

SI-S2

RI-S2

AD-S3

AG-M3

AU-M3

ME-M1

TI-M1

TI-M3

16:00h.

a

17:00h.

AG-S2

ME-S2

DA-S1

AW-S2

AU-M5

MA-S2

AW-S1

GAS-1

ME-M2

MA-M2

AD-S2

AG-M2

AG-M4

AU-M1

TI-M5

   Observació:

El professorat que se li solapi una reunió d’un grup primer amb un grup de segon, ha de prioritzar anar a la reunió d’avaluació de primer curs. En cas de ser tutor/a s’ha de prioritzar el grup que ha de coordinar.

El professorat de FOL i d’ANGLÈS assistirà a la reunió d’avaluació del grup que consideri.

En aquestes reunions d’avaluacions tots els grups de primer curs sortiran a les 13:30h. i els de segon curs faran horari normal, entraran a les 17:00h. Els grups de TIM5, ADS3, AUM5, MAS3 i GAS1, entraran a les 17:00h. si al professorat que fa classe li afecta per la reunió d’avaluació (serà el/la tutor/a qui avisarà al grup classe).

CALENDARI PRIMERA AVALUACIÓ

 

HORARI

DIMARTS 15 DESEMBRE

DIMECRES 16 DESEMBRE

DIJOUS 17 DESEMBRE

DIVENDRES 18 DESEMBRE

13:30h.

a

14:30h

        MA-S1

TI-M1

AG-S1

DA-S1

AG-M1

ME-S2

TI-M3

AU-M1

MA-M1

SI-S1

AD-S1

ME-M1

AM-S1

15:00h.

a

16:00h.

AW-S1

AG-M2

AD-M3

AU-M5

MA-M2

AGM3

MA-S3

TI-M2

AU-M2

AD-M1

GAS-1

PFI (Jard. / Mant.)

ME-S1

SI-S2

AD-S2

16:00h.

a

17:00h.

AD-M2

AD-M4

AM-S2

AU-M3

ME-M2

AG-S2

AG-M4

AW-S2

MA-S2

DA-S2

TI-M4

AU-M4

TI-M5

         RI-S2

AD-S3

Observació:

Els alumnes de:

  • primer curs de matí sortiran tots els dies a les 14:30h excepte els dies que l’equip docent tingui avaluació.
  • segon curs de tarda entraran tots els dies a les 16h (Mecànica i Manteniment a les 15h) excepte els dies que l’equip docent tingui avaluació.

Els grups:

  • TIM5, AUM5, GAS1, ADS3 I MAS3 entrarà tots els dies a les 15:00h, excepte els dies que l’equip docent tingui avaluació. Serà el tutor/a qui informarà al grup.


CALENDARI SEGONA AVALUACIÓ

HORARI

DILLUNS 22 MARÇ

DIMARTS 23 MARÇ

DIMECRES 24 MARÇ

DIJOUS 25 MARÇ

13:30h.

 a

14:30h

TI-M1

AG-M3

 

DA-S1

SI-S1

AG-M1

MA-M1

AU-M3

AG-S1

ME-M1

AD-S1

AM-S1 

ME-S1

15:00h.

a

16:00h.

AW-S1

AD-M3

MA-M2

AW-S2

AG-M2

MA-S3

TI-M2

AU-M2

AD-M1

AG-M4

AD-M2

TI-M3

AU-M5

SI-S2

AU-M4

AD-S2

GAS-1

16:00h.

a

17:00h.

AD-M4

AM-S2

ME-M2

AU-M1

AD-S3

MA-S2

ME-S2

TI-M4

AG-S2

RI-S2

DA-S2

MA-S1

TI-M5

Observació:

Els alumnes de:

  • primer curs de matí sortiran a les 14,30h, excepte els dies que l’equip docent tingui avaluació. Serà el/la tutor/a qui informarà al grup.
  • segon curs de tarda entraran a les 15:00h. (Administratiu i Arts Gràfiques a les 16h)  excepte els dies que l’equip docent tingui avaluació. Serà el tutor/a qui informarà al grup.

Els grups:

TIM3, AUM5, GAS, ADS3 i MAS3 entrarà tots els dies a les 15:00h, excepte els dies que l’equip docent tingui avaluació. Serà el tutor/a qui informarà al grup.

PFI : 2ª AVALUACIÓ -- ABRIL AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

CALENDARI TERCERA  AVALUACIÓ I FINAL

CFGM

HORARI

09:00h.

a

10:00h.

10:00h.

a

11:00h.

11:00h.

a

12:00h.

12:00h.
a
13:00h.

13:00h.

a

14:00h.

DIVENDRES 28 MAIG

     

     ME-M1

DILLUNS 31 MAIG

AD-M1

TI-M1

AU-M4

AD-M3

TI-M3

AD-M4

TI-M4

AU-M5

AG-M2

      AG-M4

AU-M2

TI-M2

DIMARTS 1 JUNY

MA-M1

AU-M1

AU-M3

MA-M2

TI-M5

AG-M1

AD-M2

 ME-M2

AG-M3

CALENDARI TERCERA  AVALUACIÓ I FINAL

CFGS

HORARI

8:00h.
a
9:00h.

9:00h.
a
10:00h.

10:00h.
a
11:00h.

11:30h.

a

12:30h.

12:30h.

A

13:30h.

13:30h.

a

14:30h.

15:00h.

a

16:00h.

16:00h.
a
17:00h.

DIMARTS 25 DE MAIG

MA-S2

ADS2

AG-S2

SI-S2

ME-S2

AW-S2

   AM-S2

DA-S2

RI-S2

DIMECRES 26 MAIG

    AD-S1

     SI-S1

DA-S1

AW-S1

ME-S1

 

   AM-S1

MA-S3

AG-S1

   AD-S3

MA-S1

 

   GA-S1

CALENDARI AVALUACIÓ convocatòria de JUNY

HORARI

9:00h.
a
10:00h.

10:00h.
a
11:00h.

11:15h.

a

12:15h.

12:30h.

A

13:30h.

13:30h.

a

14:30h.

DILLUNS 14 JUNY

AGM3

MEM1

      AGM4

MES2

ADM1

 AGM2

       MES1

TIM1

MEM2

TIM3

GAS1

DIMARTS 15  JUNY

ADM3

MAM1

ADM2

       

        MAM2

ADM4

     

       AUM1

AUM2

TIM2

AUM4

TIM4

AGM1

TIM5

AUM3

AUM5

DIMECRES  16 JUNY

ADS1

ADS2

DAS2

DAS1

MAS2

AWS1

AWS2

AMS1

AMS2

SIS1

AGS1

AGS2

MAS1

MAS3

       SIS2

ADS3

RIS2


LLIURAMENT DE NOTES DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL
(CCFF i PFI)

PRIMERA AVALUACIÓ

DILLUNS 21 DE DESEMBRE

          (El lliurament de notes es farà online)

SEGONA AVALUACIÓ

DIVENDRES 26 DE MARÇ

(El lliurament de notes es farà online)

TERCERA AVALUACIÓ I FINAL

GM-Dimecres 2 de juny

(El lliurament de notes es farà online)

GS-Dijous 27 de maig

(El lliurament de notes es farà online)

NOTES FINALS FP

DIJOUS 17 DE JUNY

(El lliurament de notes es farà online)

RECLAMACIÓ DE NOTES DE FP

L’alumnat s’ha d’adreçar al professor/a del Mòdul Professional i/o Unitat Formativa. Els dies de reclamació són:

28 de maig de 09:00h. a 13:00h CFGS

3 juny 09:00h. a 13:00h CFGS

 18 de juny de 09:00h. a 13:00h. CCFF


CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS DE juny DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE:

ADMINISTRACIÓ: ADS1, ADS3, ADS2, DAS1, DAS2, ADM1 ADM3, ADM2 i ADM4

ARTS GRÀFIQUES: AGM1, AGM3, AGM2, AGS1 I AGS2

AUTOMOCIÓ: AUM1, AUM3, AUM5, AUM2 i AUM4

INFORMÀTICA: AMS1, AMS2, AWS1, AWS2, SIS1, SIS2,TIM1, TIM3, TIM2 i TIM4 

MECÀNICA: MEM1, MEM2, MES1 I MES2

MANTENIMENT: MAM1, MAM2, MAS1, MAS3, MAS2 i ris2 

ENERGIA I AIGUA: GAS1

No es podrà entrar a lexamen 5 minuts després de l’hora d’inici

 

 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE CCFF

ADS1/ADS3

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09.00h.

a

11.00h.

Mòdul 10
(UF2)

Mòdul 4

Mòdul 1

Mòdul 2

Mòdul 3

UF1/UF4

de 11.30h.

a

13.30h.

Mòdul 6

(ANG)

Mòdul 5

(exàmen, fins a les 14,30h)

Mòdul 12
(FOL)

Mòdul 7

Mòdul 3

UF2/UF3

ADS2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16.00h.

a

18.00h.

Mòdul 11 (SIMULADA)

Mòdul 13
(Projecte)

Mòdul DUAL

Mòdul 10 (UF1 i UF3)

Mòdul 9 (UF3)

Mòdul 8

18:30 a 21:00h

Mòdul DUAL

Mòdul 9 (UF2)

Mòdul 9 (UF1)

DAS1

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09.00h.

a

11.00h.

Mòdul 4

Mòdul 1

Mòdul 2

Mòdul 3

UF1/UF4

de 11.30h.

a

13.30h.

Mòdul 6

(ANG)

Mòdul 5

(exàmen, fins a les 14,30h)

Mòdul 11 (FOL)

Mòdul 8(protocol)

Mòdul 3

UF2/UF3

DAS2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16.00h.

a

20.30h.

Mòdul 10

Mòdul DUAL

Mòdul 12
(Projecte)

Mòdul 9

Mòdul 7 (FRANCES)

ADM1 / ADM3

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09.00h.

a

11.00h.

Mòdul 3

Mòdul 4

Mòdul 5

Mòdul 1

Mòdul 2

de 11.30h.

a

13.30h.

Mòdul 7

Mòdul 12
(FOL)

Mòdul 9 (ANG)

ADM2/ADM4

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16.00h.

a

20.30h.

Mòdul 8

Mòdul 7

Mòdul 11

Simulada

Mòdul 10

Mòdul 6

ARTS GRÀFIQUES

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE CCFF

AGM1 / AGM3

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09.00h.

a

11.00h.

Mòdul 6

Mòdul 7

Mòdul 10(EIE)

Mòdul 2

Mòdul 1

de 11.30h.

a

13.30h.

Mòdul 8 (UF2)

Mòdul 4 (UF4)

Mòdul 11

(ANG)

Mòdul 9

(FOL)

AGM2/AGM4

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16.00h.

a

18.00h.

Mòdul 5

Mòdul 4

Mòdul 12

(Síntesi)

Mòdul 8

Mòdul 3

de 18.30h.

a

20.30h.

AGS1

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09.00h.

a

11.00h.

Mòdul 3

Mòdul 4

Mòdul 10 (FOL)

Mòdul 2

Mòdul 1

de 11.30h.

a

13.30h.

Mòdul 5

Mòdul 11

(EIE)

AGS2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16.00h.

a

18.00h.

Mòdul 9

Mòdul 7

Mòdul 12

(PROJ)

Mòdul 8

Mòdul 6

de 18.30h.

a

20.30h.

ARTS GRÀFIQUES


AUTOMOCIÓ

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE CCFF

AUM1 / AUM3

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09.00h.

a

11.00h.

Mòdul 5

Mòdul 6

Mòdul 10
(EIE)

Mòdul 2

Mòdul 1

de 11.30h.

a

13.30h.

Mòdul 8

Mòdul 11

(ANG)

Mòdul 9

(FOL)

AUM5

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16.00h.

a

18.00h.

Mòdul 5

Mòdul 6

Mòdul 10
(EIE)

Mòdul 2

Mòdul 1

de 18.30h.

a

20.30h.

Mòdul 8

Mòdul 11

(ANG)

Mòdul 9

(FOL)

AUM2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16.00h.

a

20.30h.

Mòdul 7

Mòdul DUAL

Mòdul 12

(Síntesi)

Mòdul 4

Mòdul 3

AUM4

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09.00h.

a

13.30h.

Mòdul 7

Mòdul DUAL

Mòdul 12

(Síntesi)

Mòdul 4

Mòdul 3

AUTOMOCIÓ


INFORMÀTICA

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE CCFF

AMS1 / AWS1

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

De  8:00h.

a 11:00h

Mòdul 4

(XML)

Mòdul 1

(S.OP)

Mòdul 11

FOL

Mòdul 2

(BD)

Mòdul 3(Prog.)

De 11:30h.

a 14:30h.

Mòdul 5

(EntornsDesenv.)

Mòdul 12

EIE

Mòdul 3(Prog.)

AMS2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16:00h.

a  18:00h

Mòdul 9
(
Processos)

Mòdul 6
(
Accés dades)

Mòdul 8
(
Disp. Mòbils)

Mòdul 7
(
Des. Interf)

Mòdul DUAL

Mòdul 13
(
Projecte)

de 18:30h.

a  20:30h.

Mòdul 6
(
Accés dades)

Mòdul 10

(SGEmpr)

Mòdul DUAL

Mòdul 13
(
Projecte)

AWS2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16:00h.

a  18:00h

Mòdul 8

(Desenv. Aplicacions Web)

Mòdul 9

(Desenv.
Interfície)

Mòdul 7

(Desenv. Web
Entorn Servidor)

Mòdul 6

(Desenv. Web
Entorn Client)

Mòdul Dual

de 18:30h.

a  20:30h.

Mòdul 12

(Projecte)

SIS1

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 8:00h.

a 12:00h

Mòdul 7

(Xarxes)

Mòdul 1

(S.OP)

Mòdul 12

FOL

Mòdul 2

(GBD)

Mòdul 3

(Prog.)

de 12:00h.

a 13:00h.

Mòdul6

(Ad.S.OP)

Mòdul 13

EIE

Mòdul 3

de 13:00
a 14:30h.

Mòdul 17

UF4

(Xarxes)

Mòdul 17

(UF1)

Mòdul 2

(GBD)

Mòdul 4

(XML)

SIS2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16:00h.

a  18:00h.

 Dual-Cloud, M16 i  M17UF3


Mòdul 9

(Implant. Web)

Modul11

(Seguretat i alta disponibilitat)

Mòdul 8

(Serveis de xarxa i internet)

Mòdul 2

(GBD)

Mòdul6

(Ad.S.OP)

de 18:30h.

a 20:30h.

Mòdul 5

(FMaquinari)

Mòdul 10

(ABD)

Mòdul 14

(Projecte)

INFORMÀTICA

TIM1 – TIM3- TIM5

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 8:00h.

a 11:00h

Mòdul 2
(S.Op. Monolloc)

Mòdul 1
(Hardware)

Mòdul 12
(Anglès)

Mòdul 3
(Ofimàtica)

Mòdul 5

(Xarxes)

de 12:00h.

a 13:00h.

Mòdul 42

(S.Op.
en xarxa)

Mòdul 9
(FOL)

TIM2 – TIM4 - TIM6

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16:00h.

a  18:00h.

Mòdul 6

(Seguretat infor.)

Mòdul 8

(Aplic. Web)

Mòdul 10

(EIE)

Mòdul 7

(Serveis xarxa)

Mòdul 11

(Síntesis)

de 18:30h.

a 20:30h.

MP14-Introducció de programació

1 Tots els mòduls començaran a les 8:00 h. en lloc de a les 9:00h.

2 Tots els mòduls acabaran a les 14:30h. en lloc de a les 13:30h.

INFORMÀTICA


MANTENIMENT INDUSTRIAL

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE CCFF

MAM1

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 9.00h.

a 11.00h.

Mòdul 6

Mòdul 8
(FOL)

Mòdul 5

Mòdul 13

Mòdul 1

de 11.30h.

a 13.30h.

Mòdul 10

(ANG)

Mòdul 9
(EIE)

Mòdul 7

Mòdul 3

Mòdul 2

MAM2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 15:00h.

a 17:00h.

Mòdul 7

Mòdul 10

(ANG)

Mòdul DUAL

Mòdul 4

Mòdul 1

de 17:30h.

a 19:30h.

Mòdul 11

(Síntesi)

Mòdul 1

MAS1 / MAS2 / MAS3 (MÒDULS TÈCNICS)

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

De 8:00 a 9:00

Mòdul 5

Mòdul 3

de 9:00h a 10,00h.

Mòdul 6

Mòdul 11 (FOL)

MAS1

Mòdul 7(UF1)

Mòdul 5

Mòdul 3

de 10:00h.

a 11,00h.

Mòdul 6

Mòdul 11 (EIE)

MAS1

Mòdul 7(UF1)

Mòdul 5

Mòdul 3

De 11,30 a 12,30h

Mòdul 6

Mòdul 12 EIE

(MAS1)

Mòdul 4

Mòdul 8

Mòdul 1

De 12,30 a 13,30h

Mòdul 6

Mòdul 12 EIE

(MAS1)

Mòdul 4

Mòdul 8

Mòdul 1

De 13,30 a 14,30h

Mòdul 4

Mòdul 1

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 15:00h.

a 16:00h.

MP10

FOL (MAS3)

MP09

MP02

MP DUAL

de 16,00h.

a 17,00h.

MP10

FOL (MAS3)

MP09

MP02

MP DUAL

De 17,30 a 18,30h

MP07 UF2 I 3

EIE (MAS3)

MP09

MP02

MP13

De 18,30 a 19,30h

MP07 UF2 I 3

EIE (MAS3)

MP09

MP02

MP13

                                    RIS2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 16:00h.

a 18:00h.

Crèdit 6

Crèdit 10

Crèdit 5

Crèdit 4

Crèdit 3

de 18:30 a 20:00h

Crèdit 2

Crèdit 7

Crèdit 13


FABRICACIÓ MECÀNICA

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE CCFF

MES1

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09:00h

a 11:00h

M1

FOL

M08

M03

M07

de 11:30h

a 13:30h

M10

EIE

M02

M03

M07

MES2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 15:00h

a 17:00h

M05

M06

M04

M09

DUAL

de 17:30h

a 19:30h

M04

DUAL

MEM1

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 09:00h

a 11:00h

M06

FOL

M03

M02

M04

de 11:30h

a 13:30h

M01

M07

M03

M02

M04

MEM2

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 15:00h.

a 17:00h.

M02

M05

M10

M09

de 17:30h

a 19:30h

M02

M05

M10

M11

FABRICACIÓ MECÀNICA

ENERGIA I AIGUA

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE CCFF

GAS1 

Horari

Dilluns  7

Dimarts 8

Dimecres 9

Dijous 10

Divendres 11

de 15:00h.

a 17:00h.

Mòdul 1

Mòdul 3

Mòdul 5

Mòdul 10

Mòdul 12

(EIE)

de 17:30h

a 19:30h

Mòdul 2

Mòdul 4

Mòdul 9

Mòdul 11

(FOL)

14/07/20 (versió 1)        Página  de