Procediments

Núm.
Codi Procediment
Nom Procediment
1 PR-Q-423-T-01-ET
2 PR-Q-424-T-01-ET
3 PR-Q-822-T-01-ET
4 PR-Q-852-T-01-ET
6 PR-Q-83-T-01-ET
7 PR-Q-710-D-03-ET
8 PR-Q-821-D-01-ET
9 PR-Q-553-D-03-ET
10 PR-Q-740-D-01-ET
11 PR-Q-600-D-10-ET
12 PR-Q-600-D-12-ET
13 PR-Q-620-D-01-ET
14 PR-Q-622-D-01-ET
15 PR-Q-750-D-18-ET
16 PR-Q-600-D-11-ET
17 PR-Q-710-D-05-ET
18 PR-Q-560-D-01-ET
19 PR-Q-540-D-01-ET
20 PR-Q-723-D-04-FP
21 PR-Q-821-D-03-ET
22 PR-Q-821-D-02-ET
23 PR-Q-710-D-02-ET
24 PR-Q-700-T-02-ET
25 PR-Q-741-D-01-ET
26 PR-Q-640-D-01-ET
27 PR-Q-751-D-11-FP
28 PR-Q-755-D-01-ET
29 PR-Q-630-D-02-ET
30 PR-Q-423-D-16-ET
31 PR-Q-723-D-05-ET
32 PR-Q-751-D-11-ESO
33 PR-Q-751-D-11-BATX
36 PR-Q-755-D-02-ET
37 PR-Q-723-T-03-ET
38 PR-Q-640-D-03-ET
39 PR-Q-620-D-02-ET
40 PR-Q-630-T-60-ET
41 PR-Q-446-T-81-ET
42 PR-Q-446-T-82-ET
43 PR-Q-431-T-01-ET Identificació i avaluació aspectes ambientals
44 PR-Q-754-T-01-ET Gestió i notificació d’incidències sobre la Llei de protecció de dades
45 PR-Q-750-D-15-ET Seguiment, Orientació, Avaluació contínua i Qualificació d’alumnes d’ESO i Batx.
46 PR-Q-750-D-11-ET Acollida d’alumnes d’ESO i Batxillerat
47 PR-Q-750-D-12-ET Acollida Nouvinguts
48 PR-Q-750-D-13-ET Activitats d’aula de l’ESO i el Batxillerat
49 PR-Q-750-D-14-ET Activitats fora de l’aula de l’ESO i el Batxillerat
50 PR-Q-750-D-17-ET Tria de matèries optatives i específiques a l’ESO i el Batxillerat
51 PR-Q-750-T-19-FP Servei d’Assessorament
52 PR-Q-750-T-20-FP Servei de Reconeixement
53 PR-Q-750-D-01-FP Acollida dels alumnes de Cicles Formatius
54 PR-Q-750-D-02-FP Desenvolupament d’activitats d’aula en els Cicles Formatius
55 PR-Q-750-D-04-FP Orientació, seguiment, avaluació i qualificació dels alumnes de cicles formatius
56 PR-Q-750-D-03-FP Formació en Centres de Treball dels alumnes de Cicles Formatius
57 PR-Q-750-T-01-FP Pla Qualitat de l’FP
58 PR-Q-750-T-10-EB Pla Qualitat d’ESO-Batx
59 PR-Q-750-T-21-FP FP Dual
60 PR-Q-750-D-22-ET Formació i serveis a demanda
61 PR-Q-750-T-23-FP Mobilitat Internacional
62 Procediment 62 Gestió dels Riscos