Mòduls AUM

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils – Mòduls

Mòdul 1 Motors
Mòdul 2 Sistemes auxiliars de motors
Mòdul 3 Circuits de fluids, suspensió i direcció
Mòdul 4 Transmissió i frenat
Mòdul 5 Sistemes de càrregues i motors elèctrics
Mòdul 6 Circuits elèctrics auxiliars
Mòdul 7 Sistemes de seguretat i confortabilitat
Mòdul 8 Mecanitzat bàsic
Mòdul 9 Anglès tècnic
Mòdul 10 Formació i Orientació Laboral
Mòdul 11 Empresa i iniciativa
Mòdul 12 Síntesi
Mòdul 13 Formació en Centres de Treball