PROPOSTES D’ESTIU 2021

Benvolgudes famílies,

Compartim una carpeta amb diversos materials i enllaços:

Estan organitzades per nivells, de tal manera que l’alumnat podrà accedir a les propostes corresponents a l’últim nivell que ha cursat.

Pel que fa a l’alumnat que ha cursat 6è de primària aquest any i s’incorporarà al nostre centre al setembre, podrà realitzar durant l’estiu les tasques que li hagin encomanat a la seva escola.

Totes les tasques fetes durant l’estiu s’hauran d’entregar durant la primera setmana de curs al professorat de l’institut de la matèria corresponent.