Formació DUAL

La Formació Professional Dual és una modalitat on l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat remunerada a l’empresa.

Els beneficis que n’obtindràs són:

  • Millorar la formació i qualificació professional dels aprenents que inicien la seva activitat professional, alternant la formació en el centre i l’activitat en l’empresa.
  • Augmentar la cooperació entre empresa i centre formatiu per tal de desenvolupar els ensenyaments de la formació professional.
  • Vinculació eficient entre centre formatiu i empresa per facilitar la compatibilitat dels estudis i el treball
  • Incrementar la motivació dels aprenents oferint-los la possibilitat de realitzar part de la seva formació en el mon professional real.

Amb aquesta modalitat formativa, totes i tots hi guanyem!

Punxa en la imatge per veure tots els avantatges de l’FP Dual!

Contacte: empreses@iesesteveterradas.cat