Euromania

El programa Euromania neix d’un projecte europeu amb l’objectiu de desvetllar interessos plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües romàniques: català, castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès.

Euromania Logo
Blog Euromania al Esteve

El material per treballar el projecte Euromania és el resultat de tres anys de treball d’un grup d’experts. Consta de 20 dossiers per a l’aprenentatge multilingüe de les àrees de matemàtiques, història, ciències i tecnologia i va adreçat a l’alumnat amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys.

L’originalitat del mètode Euromania resideix en la seva dualitat. Es treballen les matèries amb l’ajut de suports redactats en les llengües romàniques. Al mateix temps, es construeixen les competències d’intercomprensió a través del suport de les àrees.

No es tracta d’aprendre llengües, sinó de construir competències d’intercomprensió.

Les llengües són alhora semblants i diferents. L’estudi de les similituds i les discrepàncies permet passar amb més o menys facilitat d’una llengua a l’altra.