Estudis

AF10 CFGM Preimpressió digital

Aquests estudis permeten adquirir competències en la realització de les operacions de digitalització i entrada d’imatges, d’ensamblatge per a publicacions electròniques, el tractament i la compaginació de textos i imatges, la imposició de pàgines, la obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, preparant sempre, tant els equips com les eines de programari, mitjançant els ajustaments necessaris que garanteixin la qualitat, i sempre complint amb les normatives de seguretat i protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000h repartides en dos cursos, impartint-se el primer en horari de matí (de 8h a 14:30h), i el segon en horari de tarda (de 16h a 20:30h), per facilitar així la realització de la formació en centres de treball.

La nostra distribució d’assignatures és la següent:

Primer curs

Segon curs

 

 

AF01 CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Aquests estudis permeten adquirir competències en el disseny de productes gràfics, envasos i embalatges, l’edició de publicacions impreses i electròniques (pàgines web, aplicacions mòbils), la gestió i el control de la producció editorial, realitzant-ne la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

El cicle té una durada de 2000h repartides en dos cursos, impartint-se el primer en horari de matí (de 8h a 14:30h), i el segon en horari de tarda (de 16h a 20:30h), per facilitar així la realització de la formació en centres de treball.

La nostra distribució d’assignatures és la següent:

Primer curs

Segon curs