Estudis

Anglès

L’anglès com a primera llengua estrangera es cursa als cicles formatius de les següents famílies professionals. A les famílies d’Automoció, Arts gràfiques, Informàtica, Manteniment Industrial i Fabricació Mecànica, l’aprenentatge de la llengua es realitza a cicle mitjà. A la família d’Administració d’Empreses, la llengua anglesa es cursa tant a grau mitjà com a grau superior. Al cicle formatiu de grau superior “Assistent a la direcció”, s’estudia anglès a primer curs i francès a segon curs (veure el web de francès). Es pot consultar el currículum corresponent a aquests estudis en el web http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe

Francès

S’estudia francès al segon curs del cicle formatiu de grau superior “Assistència a la direcció”. Es pot consultar el currículum corresponent a aquests cicle formatiu en el web http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe