Distribució SMX

CFGM SMX – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

A continuació hi ha un breu resum:

Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Primer curs
1 Muntatge i manteniment d’equips
2 Sistemes Operatius Monolloc
3 Aplicacions Ofimàtiques
4 Sistemes Operatius en xarxa
5 Xarxes Locals
09 Formació i orientació laboral
12 Anglès
Segon curs
6 Seguretat informàtica
7 Serveis de xarxa
8 Aplicacions Web
10 Empresa i iniciativa emprenedora
13 Formació i orientació laboral
11 Síntesi
14 Introducció a la programació