Distribució DAW

CFGS Desenvolupament d’aplicacions Web  La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

A continuació hi ha un breu resum:

 

Desenvolupament d’Aplicacions Web
Primer curs
1 Sistemes informàtics
2 Bases de dades
3 Programació
4 Llenguatge de marques
5 Entorns de desenvolupament
11 Formació i Orientació Laboral
12 Empresa i Iniciativa Emprenedora
Segon curs (per tots)
8 Desenvolupament d’aplicacions web
6 Desenvolupament web en entorn client
7 Desenvolupament web en entorn servidor
9 Disseny d’interfícies web
Segon curs (només per alumnes no en Dual)
12 Projecte de DAW
13 Formació en centres de treball
14 Framework
15 Metodologia de gestió de projectes
16 Ús avançat de Java
17 Javascript en entorn servidor
18 WordPress
Segon curs (només per alumnes en Dual)
19 Conveni formació DUAL