Distribució DAM

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

A continuació hi ha un breu resum:

 

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Primer curs
1 Sistemes informàtics
2 Bases de dades
3 Programació
4 Llenguatges de marques
5 Entorns de desenvolupament
12 Empresa i iniciativa emprenedora
11 Formació i orientació laboral
Segon curs (per tots)
6 Accés a dades
8 Programació multimèdia i dispositius mòbils
9 Programació de serveis i processos
10 Sistemes de gestió empresarial
7 Desenvolupament d’interfícies
Segon curs (només per alumnes no en Dual)
13 Formació en centres de treball
14 Projecte
15 Programació de videojocs amb Unity
16 Metodologia de gestió de projectes
17 Ús avançat de Java
18 Apps Web Híbrides
Segon curs (només per alumnes en Dual)
19 Conveni formació DUAL