Distribució Ciberseguretat

CFGS Ciberseguretat La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

A continuació hi ha un breu resum de la nostra distribució:

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (adaptació curricular a Ciberseguretat )
Primer curs
1 Implantació de sistemes operatius
2 Gestió de bases de dades
3 Programació bàsica
4 Llenguatges de marques
6 Administració de sistemes operatius
7 Planificació i administració de xarxes
10 Administració de bases de dades
12 Formació i Orientació Laboral
13 Empresa i Iniciativa Emprenedora
17 Seguretat en xarxes(UF4)
17 Seguretat en dispositius mòbils i IoT(UF1)
Segon curs(per tots)
5 Fonaments de maquinari
8 Serveis de xarxa i internet
9 Implantació d’aplicacions web
11 Seguretat i alta disponibilitat
16 Hacking ètic i ciberseguretat
17 Seguretat en serveis(UF2)
17 Seguretat en aplicacions web(UF3)
Segon curs( només per alumne no en Dual)
15 Formació en centres de treball
14 Projecte
18 Serveis Núvol
19 VOIP TOIP
20 CiberOPS
21 Virtualització
Segon curs (només per alumnes en Dual)
22 Conveni formació DUAL