Distribució Administració i finances

CFGS ADS – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

A continuació hi ha un breu resum:

Administració i finances
Primer curs
1 Comunicació i atenció als clients 132 hores
2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 132 hores
3 Procés integral de l’activitat comercial  264 hores
4 Recursos humans i responsabilitat corporativa  66 hores
5 Ofimàtica i procés de la informació 132 hores
6 Anglès  66 hores
7 Gestió dels recursos humans 99 hores
10 Gestió logística i comercial 99 hores
Segon curs
6 Anglès 66 hores
8 Gestió financera  165 hores
9 Comptabilitat i fiscalitat  198 hores
11 Simulació empresarial  99 hores
12 FOL  99 hores
12 Projecte d’administració i finances 33 hores
14 FCT 350 hores