Cursos d’especialització

Nou curs d’especialització de formació professional de Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació.

Adreçat a alumnes amb titulació de:

 • Títol de tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Manteniment Electrònic

El curs es farà en horari de tarda, de 15:00 a 19:00 hores.

Els mòduls del curs son:

 • Incidents de ciberseguretat. 99 hores.
 • Securització de xarxes i sistemes. 132 hores.
 • Posada en producció segura. 99 hores.
 • Anàlisi forense informàtic. 99 hores.
 • Hacking ètic. 99 hores.
 • Normativa de ciberseguretat. 99 hores.
 • Mòdul de pràctiques. 126 hores