CFGS Assistència a la Direcció

CFGS Assitència a la Direcció

Durada

2000 hores (2 curs acadèmics).
Formació en el centre educatiu: 1650h.
Formació en Centre de Treball (pràctiques): 350 h.

Qui pot accedir a aquest cicle?

Aquelles persones que compleixin un dels següents requeriments:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada.
 • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Quines sortides professionals té aquest cicle?

 • Secretari/ària.
 • Tècnic/a adjunt/a a direcció i gerència.
 • Tècnic/a adjunta/a al departament de finances, administració, màrqueting i comerç exterior.
 • Tècnic/a adjunt/a al cap o a la cap de congressos i convencions.