CFGM AUM

CFGM Electromecànica de vehicles

Durada

2000 hores (2 cursos acadèmics).
Formació en el centre educatiu: 1617 h.
Formació en Centre de Treball (pràctiques): 383h

Qui pot accedir a aquest cicle?

Aquelles persones que compleixin un dels següents requeriments:

 • Tenir el títol de graduat d’ESO
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat un PQPi amb una nota igual o superior a 8.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Quines sortides professionals té aquest cicle?

 • Mecànic/a d’automòbils i altres tipus de vehicles
 • Electricista d’automòbils i altres tipus de vehicles.
 • Instal·lador/a d’accessoris.