Instal·lacions

L’Institut Estany de la Ricarda és un centre que compta amb tres línies d’Educació Secundària Obligatòria i dues de Batxillerat amb la qual cosa les seves instal.lacions s’ajusten a aquesta configuració:

18 aules de grup, 10 aules auxiliars, 1 biblioteca, 3 laboratoris, 2 aules d’informàtica, 1 taller de tecnologia, 1 gimnàs, 1 aula de visual i plàstica; tots els espais amb el seu equipament tècnic.

A més a més d’un ampli pati amb pistes poliesportives hi ha un jardí amb flora mediterrània.