Projectes de l’Institut

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Cliqueu AQUÍ per accedir al Projecte Lingüístic de l’institut

PROGRAMA D’APADRINAMENT

Des de fa cinc cursos, els alumnes més joves de l’institut amb més dificultats acadèmiques i més mancats d’habilitats socials, reben l’ajuda i l’acompanyament d’altres alumnes més grans del centre. A principi de curs es trien alumnes de 3r i 4t d’ESO voluntaris per apadrinar companys de 1r i 2n. D’aquesta manera els alumnes més petits tenen el recolzament necessari per a millorar la seva adaptació a les noves condicions d’estudi de l’ESO.

LECTURA DIÀRIA

Fa tres cursos es va iniciar aquesta activitat que consisteix en dedicar 30 minuts al dia (de 12:10 a 12:40) a llegir. L’objectiu del projecte és que els alumnes millorin la seva comprensió lectora, ortografia i el gust per la lectura. És una activitat tranversal que beneficia a totes les matèries.

BIBLIOTECA

La biblioteca de l’institut té vocació d’esdevenir un centre de documentació, de coneixement i aprenentatge al servei de la comunitat educativa.

Al llarg del curs es realitzen activitats encaminades a potenciar l’ús i gaudir de la lectura, així com exposicions, tallers i concursos.

El servei de préstec és obert al professorat, famílies, alumnat i personal no docent. S’establirà un horari d’ús per part de l’alumnat.

Es disposa de l‘espai “llibres lliures” pel foment de la lectura.

Gràcies a l’ajut de l’Ajuntament del Prat durant aquest curs s’instal·laran equips informàtics a la Biblioteca, que ha esdevingut un espai més gran.

ESCOLES VERDES

L’INS Estany de la Ricarda va rebre el curs 2000-2001 el distintiu d’ESCOLA VERDA atorgat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat que ens ha estat renovat el 2004, el 2006, el 2009, el 2012 i el curs 2016-2017.

Les línies d’actuació del nou Pla d’Acció 2018-19 són:

  1. Promocionar l’ambientalització del centre: treball de temes ambientals des de les diferents matèries, actualització del web del centre amb temes ambientals, panells informatius als passadissos, racó verd als suros de les aules.

  2. Dinamització dels delgats verds per tal que s’impliquin en les activitats del Pla d’acció i engeguin actuacions a l’aula, al centre i a l’entorn proper.

  3. Continuar amb la recollida selectiva de residus: envasos, paper, matèria orgànica, residus laboratori i material administratiu. Reduir la seva generació. Els residus generats al jardí en les tasques de manteniment s’aprofiten per fer compost que es reutilitzarà a les jardineres de les aules.

  4. Racionalitzar l’ús dels llibres de text dintre del projecte SORELL i fomentar la reutilització del llibres de paper (durant el curs 2018-19 el projecte Sorell també s’ha ampliat al Batxillerat).

  5. Reduir el consum d’energia i aigua. Hem participem en processos d’ecoauditoria de l’aigua i ecoauditoria de residus coordinats per l’Ajuntament del Prat. Som una Escola amb el Cor d’aigua. Cal seguir treballant per conscienciar la comunitat educativa de la importància de l’estalvi de recursos.

  6. Aprofitament pedagògic dels espais verds del centre: jardí mediterrani, jardí vertical, tanca verda del centre. Entre d’altres activitats es potencia la biodiversitat amb la construcció i instal·lació de caixes-niu, de ratpenats i hotels d’insectes.

PROJECTE SORELL

Fa cinc cursos (2013-14) es va iniciar aquest projecte de socialització dels llibres de text, per alumnes i famílies voluntàries de l’ESO, amb els llibres de Socials, Castellà i Anglès (Student’s book). Al curs anterior i al present, gràcies a la implicació de les famílies, se socialitzaran tots els llibres d’ESO. Aquest projecte es pot dur a terme gràcies al suport de l’Ajuntament i la col·laboració de l’AMPA que són els que realitzen la major part de les actuacions amb els alumnes i les famílies. Representa un estalvi econòmic important per a les famílies i una millora per al medi ambient, però implica un canvi de comportament entre l’alumnat que ha de fer un bon ús dels llibres de text (no subratllar, escriure ….).

Aquest curs 2018-19 el projecte SORELL s’amplia també al Batxillerat. Per tant tots els alumnes del centre tenen la possibilitat d’acollir-se al programa de socialització i reutilització de llibres de text.

PROGRAMA DE MEDIACIÓ “APOSTEM PEL DIÀLEG”

La mediació contribueix a regular la convivència al centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. De retruc, la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

Es treballa seguint dues línies d’actuació : les activitats de Tutoria i el Servei de Mediació.

El Servei de Mediació és una instància de regulació de conflictes que no substitueix les normes de convivència de l’escola. Actua educativament i preventivament ja que s’enfoca en la responsabilització i reparació, més que no a la sanció.

PROGRAMA “ INTERNET SEGURA DE TU A TU”

El curs 2015-16, es va iniciar un nou projecte promogut per Mossos d’Esquadra que pretén donar resposta a la necessitat d’educar als joves en el bon ús, principalment, de les xarxes socials. Consisteix a implicar i formar alumnat de 3r per a que es converteixin en referents per als seus companys de 1r i puguin fer-los consultes i demanar ajut en cas de trobar-se en situacions de risc a la Xarxa.

PLA CATALÀ DE L’ESPORT

Pla per al foment de l’esport als centres educatius que va començar el curs 2008-2009 amb molt bons resultats. A més dels objectius de participació i foment de l’esport entre el nostre alumnat, la participació en aquest pla permet recursos econòmics per a l’adquisició de material esportiu així com la formació del professorat i de l’alumnat com a dinamitzadors.

Aquestes activitats es desenvoluparan al llarg del curs tant en horari escolar com extraescolar. Entre les activitats a desenvolupar hi ha les competicions esportives de futbol-sala, shootball, atletisme, cros, ciclisme, ball, i la participació a les diferents jornades de jocs esportius a nivell del Prat i també a nivell comarcal.

CENTRE FORMADOR DEL MÀSTER DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA.

El nostre centre ha estat escollit per dur a terme, en col·laboració amb les diferents Universitats, les pràctiques del Màster de Professorat de Secundària. Implica la coordinació amb els responsables de la seva implantació i la tutorització per part del centre i del professorat de les diferents àrees que, voluntàriament, vulguin participar i als que se’ls reconeixerà amb una acreditació aquesta feina.

PROJECTES DE SERVEI COMUNITARI:

El projecte Memorables sorgeix de la necessitat detectada de conscienciar l’alumnat del valor del patrimoni de la ciutat, entès d’una manera global: cultural, històric, artístic, natural… A més, en conversa amb l’Ajuntament, s’ha detectat una necessitat per a tot el municipi relacionada amb el patrimoni local: l’enregistrament d’arxius sonors o audiovisuals que formin part de la memòria oral pratenca, que poden ser una eina fonamental per a conèixer el nostre passat històric. Per al recull de testimonis, experiències i vivències es privilegiaran temes que només es puguin documentar amb la memòria oral. L’objectiu general és anar creant, a poc a poc, un mapa sonor d’històries del Prat. Memorables s’articula mitjançant l’elaboració de fitxes relatives al patrimoni que es difonen per la plataforma Eduloc juntament amb imatges, vídeos o gravacions d’àudio, i textos en diferents llengües (català, castellà i anglès). Aquest material s’elabora amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal del Prat de Llobregat i d’entitats relacionades. Finalment, es realitzen diferents itineraris pels llocs tractats i s’elaboraren codis QR.

El projecte Lècxit (lectura per a l’èxit educatiu) sorgeix de la necessitat que l’alumne que és subjecte d’una cultura d’èssers que viuen en comunitat, s’impliqui en la convivència i la cohesió social del seu entorn més immediat d’una manera altruista. En aquest sentit els alumnes del nostre centre assisteixen de manera regular un dia a la setmana a un centre de Primària per tal d’ajudar a llegir a nens que tenen algun tipus de dificultat en el procés d’ensenyament- aprenentatge de la lectoescriptura.

El projecte d’Activitats Esportives organitzat per l’Ajuntament de la localitat es vertebra al voltant de diverses fites esportives que el consistori organitza al llarg del curs en diferents indrets del municipi. Aquestes activitats van des d’atletisme a bàsquet, cros, tennis taula, ciclisme, passant per triatló, etc. Els alumnes del nostre centre que s’adscriuen a aquest projecte han d’apuntar-se a dues d’aquestes activitats com a mínim al llarg del curs i normalment la seva feina consisteix en fer tasques de suport a l’organització: repartiment de dorsals, recompte de participants, ajut en el repartiment de premis, etc. Normalment la durada de l’activitat és un matí o una tarda de dissabte o de diumenge.

El projecte d’aprenentatge servei Connecta Jove es du a terme a l’aula oberta i es basa en l’alfabetització en tecnologies digitals de la gent gran de l Prat, fent de formadors els nostres alumnes, amb la col.laboració de l’Ajuntament del Prat, Fundesplai, Csals d’avis, centres cívics, generalitat i Instituts de la ciutat