Assessorament i reconeixement aprenentatges

El Departament d’Educació ofereix el servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida ofereix aquests serveis a totes aquelles persones adultes que disposin d’experiència laboral o formació prèvia, interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

El procés consta de dues fases:LOGO_Assessorament_ok

Servei d’Assessorament:

És un servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic. També ofereix l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i determina un pla de treball per a aconseguir-ho.
Com a resultat del procés d’assessorament la persona usuària obté un Informe d’assessorament.
El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada i té un cost determinat (existeix la possibilitat de demanar bonificacions i exempcions).

LOGO_Reconeixement

Servei de reconeixement d’ aprenentatges

Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
Per accedir a aquesta fase és imprescindible l’informe del servei d’assessorament (fase anterior) o procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. (Qualifica’t/Acreditació).


Convocatòria 2020-2021

Llistats