Informació de l’Escola que cal conèixer

Quin és l’horari del centre?

  • L’ horari marc de l’Escola és de 9.00h a 16.50h, de dilluns a dijous, i de 9.00h a 14.30h el divendres. Tot i que actualment per tal de dur a terme una entrada esglaonada, l’alumnat dels tallers pràctics accedeix al centre a partir de les 8.30h per als grups establerts diàriament.
  • Cicle formatiu de grau superior de Gestió d’allotjaments turístics: de 9.00h a 14.30h
  • Tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà, Grau Superior i PFI realitzaran més d’un dia de jornada intensiva, de 9h a 15.30h, durant tot el curs. (S’han hagut de realitzar modificacions amb les instruccions rebudes per garantir un millor funcionament dels tallers pràctics en el marc de la pandèmia per Covid 19).

        més informació sobre l’horari i el calendari del curs

Quant s’ha de pagar?

PREU PÚBLIC: L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida és un centre públic depenent del Departament d’Ensenyament, això implica que l’alumnat de cicles formatius de grau superior han de satisfer els preus públics que per aquest curs és de 360 € o 180 € si és bonificat. L’alumnat de cicle formatiu de grau mitjà no ha de pagar cap tipus de preu públic.

DESPESES DE MATERIAL PRÀCTIQUES: L’alumnat ha de col·laborar en el manteniment del centre i de l’adquisició de material utilitzat en els tallers pràctics, sortides complementàries si és el cas i guixeta, és per això que durant la matricula, s’haurà de pagar una part de les despeses anuals, 160 €. La resta de despeses són de 80 € mensuals, d’octubre a maig (solament l’alumnat dels cicles formatius amb horari de matí i tarda, aquesta mensualitat inclou el menú diari de dilluns a dijous).

En el pagament inicial, de matricula, s’inclou el dret d’utilització d’un armari metàl·lic (taquilla) per guardar els efectes personals.

ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA: L’import és d’1,12 €. És una assegurança que protegeix als estudiants, menors de 28 anys, mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques, en cas de malaltia , accident escolar i infortuni familiar. Els/les alumnes més grans han de portar la seva pròpia assegurança. +info

Quant comença el curs?

  • Cicles formatiu de grau mitjà: el 14 de setembre
  • Cicles formatius de grau superior: el 21 de setembre.

Durant el mes de setembre, l’horari és de matí, de 9.00h fins a les 14.30h.

A partir de l’octubre, l’horari serà de matí i tarda de 9.00h a 16.50h, de dilluns a dijous, i de 9.00h a 14.30h el divendres.

Calendari del centre pel curs 2020-2021

Com funcionen els tallers de pràctiques?

L’ objectiu és l’aprenentatge basat el màxim possible en la realitat d’una empresa. Dinar uns dies concrets de taller al centre és una part de l’aprenentatge. Les pràctiques són simulacions de l’activitat real de la professió que s’estudia, i per tant, l’estada en els tallers implica complir totes les normes higienico-sanitàries i de comportament que exigeix l’activitat.

En gairebé tots els cicles formatius que s’imparteix en el centre, l’alumnat té blocs horaris de mig dia o dia sencer durant els quals fa pràctiques en els tallers. Durant aquest temps, adopten un rol professional i, per tant, han d’utilitzar uniforme i eines corresponents.

Com funciona el restaurant i la cafeteria de pràctiques?

Com ja s’ha dit, les pràctiques formen part de la metodologia de treball de l’Escola i conformen una part molt important del currículum de l’alumnat. Tant el restaurant com la cafeteria de l’Escola són espais de pràctiques i tot l’alumnat participa del servei de menjador i/o cafeteria.

Estades formatives a l’estranger

La comunicació en idiomes estrangers i el coneixement de altres realitats és fonamental en professions de l’àmbit de l’hoteleria i el turisme. Per aquesta raó, habitualment, el centre participa en estades i activitats professionals en diferents països, tant en el marc de projectes europeus, Leonardo, Erasmus, Comenius, com en altres propostes.erasmus

Eines i uniformitat

L’AMPA de l’Escola té concertats una sèrie d’acords de subministrament amb botigues de la ciutat de Lleida, per la qual cosa és recomanable acudir a aquests proveïdors per tal d’adquirir el vestuari i les eines corresponents a cada cicle formatiu. +info